Maatregelen Energiecrisis 09/26/2022

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om uitstel van betaling van mijn hypothecair krediet te krijgen?

Je kan betalingsuitstel van kapitaal, dus niet van de interesten, van je hypothecair krediet, aangegaan (aktedatum) vóór 1 oktober 2022, vragen als je aan elk van deze 4 voorwaarden voldoet:

  1. Het woonkrediet is aangegaan voor de financiering van je hoofdverblijfplaats in België (op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel).
  2. Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 10.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend. Dit dient geïnterpreteerd te worden als de som van het vermogen van alle solidaire kredietnemers samen.
  3. Er was op datum van 1 maart 2022 geen betalingsachterstand op het krediet waarvoor betalingsuitstel wordt gevraagd.
  4. Je hebt een afbetalingsplan lopende of aangevraagd bij jouw energieleverancier.

Bekijk de lijst met vragen en antwoorden van de beroepsvereniging Febelfin.

 

Bijkomend

Ontleners hebben contractueel het recht om voor een periode van max. 6 maanden gedurende de totale looptijd van hun contract een uitstel van terugbetaling van kapitaal te vragen, mits een gegronde reden.

Wij verwijzen u ook graag naar de bestaande ondersteunende maatregelen voor energetische renovaties; zo kunnen energiekosten zo laag mogelijk gehouden worden: