Tak 26

In het kort:

  • Eenvoudig en beperkt in de tijd

  • Weinig risico

  • Kapitalisatiecontract

  • Voor zowel particulieren als rechtspersonen

  • Interessant investeringsproduct voor vennootschappen

 

Tak 26 worden enkel afgesloten voor een beperkte duur, zonder uitkering van een overlijdenskapitaal en zonder mogelijkheid verzekerden of begunstigden aan te duiden.

Waar zit het voordeel?

  • Een Tak 26-contract is een eenvoudig kapitalisatiecontract, vergelijkbaar met een kasbon of obligatie. De interestvoet wordt vooraf bepaald, u stelt zelf de einddatum vast en bij beëindiging van het contract wordt het kapitaal plus de interest aan u uitgekeerd.
  • Er moet geen 2% (of voor rechtspersonen zelfs 4,4%) premietaks betaald worden. Op de einddatum is echter wel roerende voorheffing verschuldigd op de verworven interesten.
  • De roerende voorheffing kan verrekend worden met de vennootschapsbelasting.
  • Ondernemingen lopen geen risico door het gewaarborgd rendement.