Patronale Life Huurwaarborg en Kapitalisatie

Een ideaal alternatief voor de huurder en verhuurder

De huurwaarborg is een Tak 26-kapitalisatieverrichting die wordt gecommercialiseerd en gedistribueerd door onze partner Korfine.

Het betreft een zeer defensief product dat de onderschrijver toelaat om zowel op korte als op langere termijn snel weer over zijn geplaatste waarborg te beschikken nadat hij zijn verplichtingen uit hoofde van de door hem afgesloten huurovereenkomst is nagekomen. 

 

Dit product wordt exclusief aangeboden door Korfine. Voor meer informatie kan u contact nemen met Korfine: info@korfine.be