Patronale Life als duurzame investeerder

Als verzekeringmaatschappij, is Patronale Life overtuigd dat de verzekeringssector op een duurzame, rechtvaardige en eerlijke manier aan actuele uitdagingen kan beantwoorden om een meer duurzame toekomst te creëren. In dit betrokkenheidsbeleid, wordt er uitgelegd hoe Patronale Life zijn rol als actieve deelnemer hieraan vervult en hoe deze rol in de toekomst kan aangepast worden aan specifieke omstandigheden, niet alleen in het kader van onze producten of investeringsstrategie maar ook in onze relatie met de belangrijke stakeholders: partners, makelaars, klanten, aandeelhouders, regulators en werknemers.

Duurzaam en verantwoord beleggen

Als verzekeringsonderneming speelt Patronale Life een belangrijke rol in de economie en in het financiële stelsel. Als onderneming willen we een eerlijke winst maken en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Patronale Life is zich ervan bewust dat zij vanuit haar positie een positieve impact op de maatschappij kan hebben door middel van duurzame en verantwoorde investeringen. Patronale Life onder meer beleggen in ondernemingen die de actuele uitdagingen ondersteunen op het gebied van milieu, mensen en goed bestuur( zogenaamde  in het Engels ESG-factoren). De rol van Patronale Life als verzekeringsmaatschappij is om duurzame producten en diensten aan te bieden door een investeringsstrategie die rekening houdt met zijn lange termijn verplichten en evoluties in het kader van  ESG principes.

Patronale Life tracht duurzaam en verantwoord te beleggen in financiële instrumenten (investeringen gedaan in het kader van spaarverzekeringen (tak 21, tak 26)). Daarnaast belegt Patronale Life actief in dochterondernemingen die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen en een actieve rol spelen in de energie transitie die ons te wachten staat. Dit geldt onder meer voor Patronale Solar, Patronale Real Estate en Banimmo.

Wat betreft de investeringen in het kader van beleggingsverzekeringen (tak 23) houdt Patronale Life rekening met de ESG-principes. Binnen het aanbod van deze interne verzekeringsfondsen, zijn er verschillende opties die extra inzetten op duurzaamheid. De producten of fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling ( volgens artikel 9 SFDR)  moeten in hun prospectus of in hun precontractuele informatie (specifiek essentiële informatiedocument) de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen[1].

Duurzaamheid principes

Patronale life heeft gekozen de duurzaamheidsprincipes toe te passen in zijn beleggingsstrategie die rond vier prioriteiten geconcentreerd zijn:

 • Bijdrage aan lokale economie
 • Milieu
 • Mensen
 • Goede arbeidsomstandigheden
 •  “Duurzaamheid” definieert Patronale Life als de capaciteit om te voldoen aan de huidige behoeften zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Dat gebeurt via rendabiliteit, groei, en een langetermijnvisie die nodig is om aan onze verplichten als verzekeraar te voldoen.  Anti-corruptie

In eerste instantie is het belangrijk voor Patronale Life om actief te zijn en concrete acties te nemen in het kader van onze activiteiten die de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN ondersteunen ( zogenaamde in het Engels “Sustainable Development Goals”). 

Van de 17 SDG’s heeft Patronale Life er 10 gekozen als prioriteit, op basis van onze kerncompetenties:

Bovendien houdt Patronale Life in al zijn activiteiten rekening met de impact op het milieu en op de samenleving volgens de regels van goed bestuur (Environment, Social en Governance).

Het concept “duurzaamheid” wordt gezien als een globaal concept binnen Patronale Life.  Het is belangrijk te vermelden dat de verzekeringssector op zich een duurzame activiteit nastreeft en een aanzienlijke maatschappelijke impact heeft.

Diversificatie Strategie & Asset mix

 

De bijzonderheid en de kracht van Patronale Life is de diversificatie in zijn investeringsstrategie. Patronale Life houdt rekening met de volgende principes in zijn investeringsbeleid: een evenwichtig risicobeleid, het creëren van waarde voor de klant, het nastreven van een goed rendement voor het genomen risico, het behouden van een voldoende liquiditeit en solvabiliteit, een streven naar een verduurzaming van de investeringen en het werken via gespecialiseerde dochterondernemingen.

Patronale Life heeft voor de volgende belangrijkste asset classes gekozen:

•   Hernieuwbare energie in het algemeen en zonne-energie in het bijzonder

• Hypothecaire Kredieten (eigen productie) & Hypothecaire Kredieten via Sociale Kredietmaatschappijen

•   Obligaties

•   Aandelen

•   GVV’s

•   Vastgoed & Infrastructuur projecten

Hernieuwbare energie Zon & Wind

 

Alle activiteiten voor Zon en Wind worden gegroepeerd in de dochteronderneming Patronale Solar. Er werd gekozen om in de sector van hernieuwbare energie te investeren gezien:

•             de  infrastructuur  met  stabiele  lange termijn cashflows,  grotendeels  afgedekt  via  subsidies  die  van overheidswege gegarandeerd worden;

•             de aanwezigheid van eigen gespecialiseerde (technische) teams;

•     de volwassen technologie met zeer voorspelbare resultaten zowel qua kosten als qua opbrengsten;

•             de versnipperde markt met mogelijkheden tot optimalisatie en consolidatie (fusies, centralisatie van aankopen, technologische fine-tuning die de levensduur van de panelen verlengd, externe (bank)financiering…)

De strategie van de voorbije jaren was om te investeren in zonnepaneelparken in een ‘Buy and Hold’ modus. Dit past in het beleid van Patronale Life om zich te richten op het verhogen van het gewicht van hernieuwbare energie. Vandaag maakt de waardering van Patronale Solar slechts 2,5% uit van het Solvency II-balanstotaal van Patronale Life. Doel is om dit te laten groeien tot 10% tegen einde 2023.

Vandaag maakt wind slecht een klein gedeelte uit van deze portefeuille, maar het doel is om ook voor wind stevig te groeien, doel is 10% van de omzet te boeken op Wind tegen einde 2023.

Hypothecaire Sociale Kredieten

 

Patronale Life is als levensverzekeraar ontstaan vanuit de Patronale Hypotheek Maatschappij. Sinds haar ontstaan in 1926 is Patronale Life steeds actief geweest in hypothecaire kredieten. Op basis van de opgedane ervaring en opgebouwde kennis heeft Patronale Life besloten die activiteit verder te ontwikkelen via twee kanalen:

 

•   het rechtstreeks verlenen van hoog rendementskredieten

•   het onrechtstreeks verlenen van kredieten via de aangekochte Sociaal Kredietmaatschappijen

 

Gedurende laatste jaren, wordt de strategie van Patronale Life versterkt door slim te investeren in sociaal woonkrediet. Dankzij conservatieve overnames en sterk in te zetten op kostenefficiëntie, verbeterde stelselmatig de resultaten. Deze resultaten droegen bij tot een toename van het eigen vermogen en een verhoogde productie in de schuldsaldoverzekeringen van Patronale Life.

 

De risico’s zijn niet anders dan deze verbonden aan een gewone hypothecaire kredietactivieit. Deze risico’s worden gemitigeerd door een streng toekenningskader en door centrale procedures en beheer.

Een nieuw risico dat moet beheerst worden is het plan van de Vlaamse regering om het regime van dubbele waarborg te wijzigen voor kredieten vanaf 2022. Verschillende opties worden onderzocht om de activiteiten voor te zetten.

Deze investeringsklasse heeft een positieve bijdrage geleverd zowel qua solvabiliteit als qua    rendabiliteit. Doch het wijzigend regime zal een impact hebben op de toekomstige activiteit.

Met Belliard Securitisation, heeft Patronale Life de know-how om kredietportefeuilles te effectiseren. Het zorgt zo mee tot het sluitstuk van een alomvattende waarde ketting die Patronale Life tot een next level kan brengen.

Renovatie kredieten

Vanaf 1 januari 2021, heeft Patronale Life via zijn hypotheek maatschappijen de mogelijkheid om renovatiekredieten aan te bieden voor nieuwe eigenaars die in woningen in Vlaanderen willen investeren.  Dankzij het Vlaams Energie & Klimaatagentschap (VEKA) zijn renovatie kredieten renteloos voor diegene die woningen met een slechte energieprestatie kopen en binnen de vijf jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk verbeteren.

Obligaties

Obligaties maken de belangrijkste investeringsmiddelen uit in de investeringsportefeuille van Patronale Life. Uitstaande bedrag op einde 2020 was 552 M€ waarvan 535 M€ bedrijfsobligaties. De grote diversificatie van de portefeuille bedrijfsobligaties, zowel op niveau van de emittenten als sectoren, zorgt voor een bijkomende bescherming.

Aandelen

Patronale Life is geen actieve investeerder in aandelen (exclusief GVV en aandelen in participaties). Deze posities zijn meestal het resultaat van schuldherschikkingen in de obligatieportefeuille, de meeste verhandelbaar op de beurs.

Patronale Life wil graag, via externe expertise, wat bijkomende exposure op deze activa klasse krijgen. Hiervoor wordt vooral gekeken naar gespecialiseerde fondsen, die omwille van hun trackrecord en/of de expertise van de beheerders worden geselecteerd.

Er is op dit moment geen intentie om deze portefeuille sterk uit te breiden.

Vastgoed & Infrastructuur projecten

Via zijn filialen, heeft Patronale Life zijn investering in vastgoed versterkt. Direct investering via Patronale Life of zijn filiaal Patronale Real Estate brengt soliede huurcontracten op lange en middellange termijnen met kredietwaardige huurders. 

Patronale Life investeert op een ad hoc basis in infrastructuurprojecten zoals Nieuwpoortsparkeren (Lange Termijn Parkeerconcessie in Nieuwpoort) en in de financiering van gemeentelijke zwembaden via Belliard (Mol, Temse en Middelkerke op basis van een expliciete betalingsverbintenis van de gemeente dus een quasi overheidsrisico).

Patronale Life heeft hier een opportunistische houding aangenomen. Elk interessant project dat een aanvaardbare risk-return aanbiedt zal bekeken worden met een beslissing in het Directiecomité en de Raad van Bestuur.

Patronale Life heeft ook een indirecte investering in vastgoed via de overname van zijn vastgoed filiaal Banimmo. De exposure van Patronale Life op Banimmo is enerzijds een equity participatie (huidige waarde 25M€) en anderzijds een lopende obligatielening (huidige waarde 70 M€). Patronale Life zit hier dicht bij het maximum en inspanningen worden geleverd om deze exposure te verminderen door het doorverkopen van obligaties en het zoeken naar bankfinancieringen voor bepaalde projecten.  De positieve aspecten betreffen investering in een aantal nieuwe kantoorprojecten die modern en milieuvriendelijk zijn. Sommige negatieve punten zijn de te lage verhuur quota (78%), een aantal verouderde kantoorpanden en de behoefte voor nieuwe funding.

Het zal tijd vergen voor Banimmo om de heroriëntatie volledig af te werken. Na deze heroriëntatie zal Banimmo financieel onafhankelijker kunnen worden van Patronale Life. De strategie is om in principe verdere investeringen in vastgoed enkel nog  maar via Banimmo te doen.

 

Algemene benadering

Patronale Life als verantwoord belegger houdt rekening van volgende criteria om beslissingen te nemen in het investeringsproces:

 • Het uitsluiten van landen, sectoren en activiteiten;
 • Dialogen met ondernemingen (engagement) waarin Patronale Life meer dan 20% van de aandelen in handen heeft;
 • Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen (proxy voting) bij bedrijven waarin Patronale Life meer dan 20% van de aandelen in handen heeft;
 • Duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidsfactoren.

Uitsluiting van activiteiten

Patronale Life investeert niet in bepaalde landen, sectoren en activiteiten. De beperkingen zijn deels gebaseerd op wet- en regelgeving en deels op de eigen normen en waarden van Patronale Life.

Zo wordt uitgesloten rechtstreeks te beleggen in investeringen gerelateerd aan landen of verenigingen die voorkomen op de lijst van landen en verenigingen onder embargo[2] en investeringen gerelateerd aan landen zonder of met een lage belasting[3] (zogenoemde “belastingparadijzen”).

Daarnaast sluit Patronale Life rechtstreekse investeringen in volgende sectoren en activiteiten:

 • Productie en handel van controversiële wapens
 • Wapenindustrie
 • Seksindustrie
 • Mijnbouw & steengroeve*
 • Tabak*
 • Olie & steenkool*

Patronale Life heeft in de mijnbouw & steengroeve, tabak sector en olie activiteiten geïnvesteerd. Vandaag vertegenwoordigt dit 1,27% van de totale waarde van de portefeuille.

 • Mijnbouw & steengroeve sector

Name

% of Total

Deutsche Rohstoff AG 19/24 5,25%

0,35%

Pemex 18/25 3.625%

0,24%

Pemex 15/27 2.75%

0,15%

Trafigura 19/perp 7.5%

0,15%

Naftohaz (NAK) 19/24 7.125%

0,09%

Zavarovalnica 19/49 4.375%

0,09%

Eramet 17/24 4.196%

0,09%

Nitrogenmuvek 18/25 7%

0,08%

Trafigura 19/23 5.25% USD

0,03%

NEW WORLD RESOURCES

0,00%

Total in %

1,27%

 

 

 • Tabak sector

Name

% of Total

BAT 21/perp 3,75% Call29

0,29%

 

 

 • Olie & steenkool

In het verleden, heeft Patronale Life ook geïnvesteerd in olie activiteiten namelijk Pemex & Trafigura obligaties, maar dit vertegenwoordigt minder dan 1% van de totale waarde van de bedrijfsobligaties.

Investeringen gemaakt in tabak sector zullen verkocht worden en diegene die olie, mijnbouw en steengroeve betreffen zullen bewaard worden tot vervaldatum.  Vanaf 2022, verbindt Patronale Life zich ertoe niet meer in de uitsluitende sectoren en activiteiten te investeren.

 

Dialogen met ondernemingen – Engagement

Patronale Life streeft naar een constructieve dialoog met ondernemingen om hun duurzaamheidsprestaties en gedrag te verbeteren (zo genoemd engagement). We zullen dialogen uitvoeren met ondernemingen waarin we meer dan 20% van de aandelen in handen hebben. Door actieve deelneming in de raad van bestuur in deze ondernemingen  kunnen we in een meer efficiënte manier dialogen uitvoeren om de ondernemingen te beïnvloeden  in zijn duurzaamheidsprestaties. We beloven op dit manier effectiever zijn dan gewoon besluiten om een onderneming uit te sluiten van onze beleggingen.

Als een onderneming niet voldoet aan onze normen, zullen we onze invloed gebruiken als belegger en lid van de raad van bestuur, om  het bedrijf te bewegen de normen op het vlak van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie.

We delen onze zorgen over de ESG- risico’s die we voor de onderneming zien en we doen suggesties voor verbetering.

Als er sprake is van controversiële activiteiten en deze dialoog niet tot een positief resultaat leidt, dan worden bedrijven uitgesloten in de beleggingsportefeuille.

 

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen -Proxy voting

Het stembeleid streeft naar het verbeteren van waarde creatie op lange termijn en is essentieel voor de goede werking van een corporate-governance systeem. Patronale Life belegt onder andere in beursgenoteerde ondernemingen en is daardoor ook aandeelhouder.  Als actieve lid van de raad van bestuur, kan Patronale Life gebruik te maken van aandeelhoudersrechten om zijn invloed uitoefenen op de   ondernemingen waarin ze belangrijke beleggingen[4] maakt via Algemene  Vergaderingen.

Investering in obligaties is gedaan op prudentiële basis. Afhankelijk van type en risico en opportuniteiten van de investering,  verschillende aspecten worden geanalyseerd zoals bedrijfsstrategie, risico & kapitaalstructuur, financiële & non financiële prestaties, scoring, enz. Deze benadering is toch niet systematisch en houdt momenteel niet altijd van ESG criteria. Vanaf 2022, zal Patronale Life in zijn stembeleid  duurzaamheidsprincipes integreren  waar  ze meer dan 20 % van de aandelen heeft.  

 

Duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidsfactoren

Patronale Life is als levensverzekeraar en uitgever van verzekeringsproducten met een beleggingscomponent, onderworpen aan de Europese Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (“SFDR”).

De SFDR schrijft voor dat Patronale Life haar klanten dient te informeren enerzijds over haar gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s in haar beleggingsbeslissingsprocedure (artikel 3) en anderzijds over het al dan niet in aanmerking nemen van ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op de duurzaamheidsfactoren (artikel 4).

Hoewel Patronale Life belang hecht aan duurzaam en verantwoord investeren (zoals wordt toegelicht in de paragraaf “duurzaam en verantwoord beleggen”) wenst zij op dit moment niet toe te lichten op welke manier zij duurzaamheidsrisico’s in haar beleggingsbeslissingprocedure integreert, noch hoe zij ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking neemt. Het begrip “duurzaamheidsrisico” omvat een breed spectrum aan risico’s en er is op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid vanuit wetgevend perspectief. 

Patronale Life neemt zich voor om dit naar de toekomst wel te doen en dat van zodra er een duidelijk kader wordt aangereikt middels om te beginnen de publicatie van de technische standaarden (“RTS”). Deze standaarden zullen immers indicatoren voorzien aan de hand waarvan de duurzaamheidsrisico’s kunnen gekwantificeerd worden.

Corporate governance

Patronale Life wordt maatschappelijk verantwoord bestuurd, waarbij transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid als kernwaarden centraal staan. Alle maatregelen worden genomen om de onderneming goed te besturen, zowel op financieel vlak als op gebied van deugdelijk bestuur en er wordt voorzien in doeltreffende interne controlesystemen.

Het beloningsbeleid van Patronale Life draagt bij tot een gezonde en efficiënte risicobeheersing. Het beleid voorziet in evenwichtige beloningen, waarbij naast financiële criteria ook rekening wordt gehouden met niet-financiële criteria voor het eventuele toekennen van aanzienlijke variabele verloningen. Deze niet-financiële criteria kunnen wat betreft duurzaamheid ook gekaderd worden in de geest van deugdelijk bestuur.

Integriteit en ethiek

Alle medewerkers van Patronale Life engageren zich om alle wettelijke en ethische normen na te leven die worden voorgeschreven in het integriteitsbeleid en gedragscode. Zij zetten zich dagelijks in om eerlijk en rechtvaardig om te gaan met elkaar en met klanten, maar ook met zakelijke relaties en alle andere mogelijke partijen. Gelijkheid, eerlijkheid, respect, beleefdheid en waardigheid zijn de belangrijkste waarden binnen Patronale Life.

Er wordt door Patronale Life grote waarde gehecht aan de vertrouwelijke behandeling van gegevens en tegelijk aan transparantie met betrekking tot onder meer belangenconflicten en inducements. 

Patronale Life tolereert geen enkele vorm van fraude, corruptie, oneerlijk of crimineel gedrag en iedere medewerker heeft de taak om vermoedens van fraude of corruptie te melden. Iedere medewerker van Patronale Life zet zich actief in om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen.

Ecologische voetafdruk

Patronale Life streeft ernaar haar ecologische voetafdruk te verkleinen. In het verleden werden al verschillende maatregelen hiertoe genomen, zoals de installatie van drinkwaterkranen op het kantoor en het voorzien van gezamenlijke sorteerafvalbakken.

Ook wat betreft woon-werkverkeer draagt Patronale Life haar steentje bij. Patronale Life moedigt haar medewerkers aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer, door middel van een volledige terugbetaling van de abonnementskosten en promoot ook thuiswerk bij haar medewerkers zodoende het woon-werkverkeer in het algemeen trachten te verminderen. Daarnaast zullen alle bedrijfswagens die vanaf 2021 worden besteld, uitsluitend hybride en elektrische voertuigen zijn.

Belangenconflicten

Potentiële belangenconflicten kunnen gebeuren binnen dochtermaatschappijen van Patronale Life. Deze worden gebracht in een centrale inventaris van potentiële belangenconflicten beheerd door de Compliance Officer en zijn ten minste jaarlijks geactualiseerd.

Belangenconflictsituaties kunnen gebeuren in geval van:

 • Patronale Life of één van haar medewerkers, bestuurders of directieleden kan financieel gewin behalen of een financieel verlies vermijden ten koste van de cliënt;
 • Patronale Life of één van haar medewerkers, bestuurders of directieleden heeft een belang bij het resultaat van een ten behoeve van de cliënt verrichte verzekeringsdienst of een namens de cliënt uitgevoerde transactie, dat verschilt van het belang van de cliënt bij dit resultaat;
 • Patronale Life of één van haar medewerkers, bestuurders of directieleden heeft een financiële of andere drijfveer om het belang van een andere cliënt of groep cliënten te laten primeren op het belang van de cliënt in kwestie;
 • Patronale Life of één van haar medewerkers, bestuurders of directieleden oefent hetzelfde bedrijf uit als de cliënt;
 • Patronale Life of één van haar medewerkers, bestuurders of directieleden, ontvangt van een andere persoon dan de cliënt, voor een ten behoeve van de cliënt verrichte verzekeringsdienst een voordeel in de vorm van geld, goederen of diensten die verschillen van de gebruikelijke provisie of vergoeding, of zal een dergelijk voordeel ontvangen.

Om de belangenconflicten te voorkomen en te beheren, maatregelen worden uitgewerkt door de business en beleidslijnen geïmplementeerd met advies van Compliance Officer. Alle uitgewerkte maatregelen dienen te worden gevalideerd door de Compliance Officer en het Directiecomité of de Effectieve Leiding. De Raad van Bestuur dient toezicht uit te oefenen op de naleving van dit beleid.

De beschrijving en samenvatting van belangenconflictenbeleid van Patronale Life is beschikbaar op de website : www.patronale-life.be.

 

[1] Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector.

[2] Zie publicatie op de website van de FOD Economie voor de lijst van embargo’s

[3] Zie artikel 179 van het KB/WIB 92 voor de lijst van staten zonder of met een lage belasting

[4] Beleggingen waarin Patronale Life 20% of meer van de aandelen vertegenwoordigd.