Charter betalingsuitstel hypothecair krediet 04/02/2020

Betalingsuitstel van hypothecair krediet: 4 principes op een rij

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar hypothecair krediet. Wij lijsten hier alle details op over dit betalingsuitstel.

 

     1) Wat?

 

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de kredietnemer gedurende maximaal 6 maanden zijn / haar krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn / haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien. 

De banken rekenen geen dossier- of administratieve kosten aan voor het opnemen van een betalingsuitstel.

 

     2) Wie?

 

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kan aangevraagd worden door particulieren die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1.   Het inkomen is gedaald of valt weg door de coronacrisis door: 
 

 • tijdelijke of volledige werkloosheid 
 • ziekte ten gevolge van Covid-19
 • sluiting van een zaak 
 • overbruggingsmaatregelen 

Bij koppels is het voldoende dat het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt door de coronacrisis. 

2.   Er was op datum van 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt.

3.   Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan). 

4.   Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 25.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.

 

      3) Hoe?

 

Wie voldoet aan alle voorwaarden, kan een betalingsuitstel aanvragen. 

Dat betalingsuitstel ziet er als volgt uit:
 

 • Voor kredietnemers waarvan het netto maandinkomen van het gezin lager is dan of gelijk aan 1.700 euro: de kredietnemer kan de betaling van zijn / haar hypothecair krediet uitstellen zonder bijkomende interesten tijdens de uitstelperiode. Wanneer deze periode achter de rug is, hernemen de betalingen aan dezelfde maandlast als voorheen.
 • Voor alle andere kredietnemers: de kredietnemer kan de betaling van zijn / haar hypothecair krediet uitstellen. Wanneer de periode van uitstel achter de rug is, hernemen de betalingen aan een aangepaste maandlast omdat de uitgestelde interesten worden verrekend.

Wat verstaan we onder netto gezinsmaandinkomen?
 

 • Voor loontrekkenden: het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats.
 • Voor zelfstandigen: het maandinkomen voor de coronacrisis (te berekenen als volgt: inkomen van 2019 gedeeld door 12 maanden), inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats en ondernemingskredieten op eigen naam.

 

     4)   Wanneer?

 

 • Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximaal 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.
 • Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.
   

Wat betekent dit concreet voor u?

Hebt u recht op een uitstel van betaling van uw hypothecair krediet vanwege de corona-maatregelen volgens de bovenvermelde voorwaardenen, dan voorzien wij 2 mogelijkheden: 

 

Wenst u uitstel van kapitaal + intresten?

Dit betekent dat de looptijd wordt verlengd met het aantal maanden uitstel en het uitstaand kapitaal verhoogd zal worden met de uitgestelde interesten gespreid over de resterende uitgebreide looptijd. Concreet zal u maandelijkse aflossing lichtjes verhoogd worden bij het hernemen van uw afbetalingsplan. Wij maken graag voor u een simulatie van wat dit voor uw maandaflossing betekent.

We hebben een eenvoudige en snelle procedure voor u.

Voorzie ons van het bewijs van inkomstenverlies door de corona-maatregelen voor één of beide van de partners (bv. de aanvraag tot tijdelijke werkloosheid door corona bij uw werkloosheidskas).

Wilt u deze oplossing, onderteken dan deze verklaring op eer, en voeg het samen met de nodige bewijzen toe aan deze mail.

 

Wenst u uitstel van kapitaal zonder bijkomende intresten?

Dit betekent dat de looptijd wordt verlengd met het aantal maanden uitstel en uw huidige maandelijkse aflossing gewoon zal hernemen na deze periode. 

Particulieren:

 • een bewijs van inkomstenverlies door de corona-maatregelen voor één of beide van de partners (bv. de aanvraag tot tijdelijke werkloosheid door corona bij uw werkloosheidskas).
 • de loonfiches van beide ontleners voor de maand februari.
 • een bewijsje van de kredietlasten (zowel consumentenkrediet als hypothecair krediet) van de hoofdverblijfplaats.
 • Overzicht “Onroerende Goederen” te bekomen op www.myminfin.be

Zelfstandigen:

 • een berekening van uw inkomsten van 2019
 • een bewijs van de kredietlasten (zowel consumentenkrediet als hypothecair krediet) van de hoofdverblijfplaats.
 • Overzicht “Onroerende Goederen” te bekomen op www.myminfin.be

Wilt u deze oplossing, onderteken dan deze verklaring op eer, vul dit formulier in, en voeg ze samen met de nodige bewijzen toe aan deze mail.

 

Let op:

Dit uitstel van betaling gaat in voege vanaf 01/05/2020 en is dus enkel mogelijk voor de aflossingen en intresten vanaf de datum in kwestie.

Vragen en antwoorden

Klik hier voor de communicatie van Febelfin met vragen en antwoorden omtrent het betalingsuitstel.